Sự kiện đua top Open Sever
----------------------------------------------
29-6-2023

♥[Sự kiện]
Đua TOP Open Tính từ lúc Open đến 9h ngày 9/7
Phần thưởng : ★TOP 1: 1.000.000 ĐMP - Pet 135k 12 skill cực VIP
★TOP 2: 800.000 ĐMP - Pet 125k 12 skill cực VIP
★TOP 3: 500.000 ĐMP - Pet 115k 12 skill cực VIP
★TOP 4 - 10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

TL Tứ Tuyệt (chuyển sinh 2.9)
- Open 19h30 Tối T5 ngày 29/6/2023
---------------------------------------
29-6-2023
Sự kiện đua top Open Sever
----------------------------------------------
29-6-2023